Status


01. Idea

Na tym etapie powstaje pomysł.

Realizujemy Twoje pomysły, ale sami też wychodzimy z inicjatywą. Ustalamy wspólnie zakres prac i przystępujemy to tworzenia prototypu.


02. Tworzenie prototypu

Tworzymy prototyp i stopniowo dostosowujemy do Twoich potrzeb.

Pracujemy w SCRUMie, w skrócie oznacza to przyrosty w krótkich odstępach czasu, po których możesz zrewidować Twoje cele biznesowe.


03. Integracja

Wdrażamy i implementujemy rozwiązania zewnętrzne i integrujemy całość w jeden mechanizm.

Jeżeli Twój projekt wymaga zewnętrznych integracji dodajemy je w zależności od funkcjonalności, którą chciałbyś zrealizować. Jeżeli nie ma potrzeby wcześniejszej integracji zazwyczaj jest to ostatni etap prac.